Informatie over de Geschillencommissie van het BKR

Stap naar de Geschillencommissie van het BKR indien je het niet eens bent met een beslissing van een kredietverstrekker of bank. Ben je van mening dat je onterecht een negatieve codering hebt ontvangen en lukt het niet om dit geschil op te lossen, dan leg je de zaak voor aan deze Geschillencommissie.

Klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van het BKR

Op de website van het BKR zelf legt men duidelijk uit wat je zoal moet regelen voordat je klacht in behandeling genomen wordt. Je laat in ieder geval de Geschillencommissie middels een brief weten over wat voor overeenkomst er een geschil bestaat. Ook geef je aan waarom je het oneens bent met een negatieve codering die een kredietverstrekker of bank achter jouw lening of hypotheek heeft geplaatst. Geef daarbij ook duidelijk aan hoe het probleem (volgens jou) opgelost zou kunnen worden.

Maak kopieën van bewijsstukken

Voor extra bewijslast en een snellere afhandeling van je klacht is het verstandig om van alle belangrijke documenten een kopie te maken. Maak bijvoorbeeld een kopie van alle correspondentie met de bank of kredietverstrekker. Maak ook een kopie van je contract(en), van de betalingen die je hebt gedaan en een kopie van de BKR-registratie waarmee je het oneens bent.

Meer informatie over de geschillencommissie

De Geschillencommissie is een onafhankelijk commissie en dus onpartijdig. Deze commissie bestaat uit leden die eens in de zoveel maanden samenkomen. Zij doen uitspraak over klachten van consumenten. Alle uitslagen van de Geschillencommissie van het BKR zijn bindend. Kredietverstrekkers, banken en consumenten hebben zich dus aan de uitspraken te houden. In hoger beroep gaan is niet mogelijk.

Kosten bij indienen van klacht

Dient u een klacht in bij de Geschillencommissie van het BKR, dan zijn daar eenmalig kosten aan verbonden. Let op: Het is alleen mogelijk om een klacht in te dienen over een onterechte BKR-registratie of een foutieve registratie. Per klacht (dus per registratie/codering) betaal je €50. Echter ontvang je dit bedrag terug indien je in het gelijk wordt gesteld.